Gå direkt till innehåll
Sista torven har lastats in på kraftvärmeverket

Pressmeddelande -

Sista torven har lastats in på kraftvärmeverket

Nu fasas det fossila bränslet torv ut och CO2-utsläppen kommer att halveras från kraftvärmeverket i Björkborn.

- Det här är en milstolpe och ett stort klimatsprång som vi har jobbat hårt med. Torven är sedan ett antal år tillbaka klassad som fossil och nu har vi skottat in det sista lasset. Från 2023 är den helt borta från vår bränslemix, säger Peter Jarl, marknads- och kommunikationschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Torv har använts sedan starten 1985 och stått för cirka 15 procent av bränslemixen de senaste åren. Nu ersätts den med bark och flis och anläggningens bränslemottagning och pannor anpassas för omställningen.

- Vi kommer bland annat ta in träflis från lokala leverantörer vilket är viktigt sett till det lokala kretsloppet. Det här gör att fjärrvärmen blir ännu mer miljöriktig, säger Peter Jarl.

Ämnen

Regioner


Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag. Så lyder vår vision. Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med omkring 200 medarbetare – och vi spänner bågen högt. Vårt engagemang omfattar mer än att leverera energi till kommuninvånarna - vi brinner för att utveckla orten på många plan. Vi är en förenande kraft för en trygg vardag, fritid och framtid.

Genom att hela tiden utveckla våra cirkulära affärer vill vi vara motorn som gör det möjligt för fler att leva hållbart. Våra verksamhetsområden är värme, el, ånga, biogas, biogödsel, vatten och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft.

Karlskoga Energi & Miljö ägs av Karlskoga kommun och omsätter cirka 600 Mkr per år.


Kontakter

Peter Jarl

Peter Jarl

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 0586-750 210

Relaterat innehåll