Gå direkt till innehåll
Projektering för nya fjärrvärmeledningen på västra sidan av sjön Möckeln är igång.
Projektering för nya fjärrvärmeledningen på västra sidan av sjön Möckeln är igång.

Pressmeddelande -

Alternativa sträckor undersöks för att bygga ihop fjärrvärmenäten

En ledning på tio kilometer ska byggas för att koppla ihop Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät och den ska vara klar om två år. Projekteringen är igång och nu undersöks placeringen.

Fjärrvärmeledningen och en tryckstegringsstation är tänkt att ligga på västra sidan om sjön Möckeln och byggstart är planerad till sommaren 2023.

- Det här är ett stort, spännande och komplext projekt. Nu börjar fältarbetet och vi undersöker området på plats. Det är mycket att ta hänsyn till, allt från markförhållanden och arbetsmiljösäkerhet till fastighetsägare och tillstånd. Projekteringen sköts av WSP som har stor erfarenhet av liknande projekt, berättar Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

  Nytt gemensamt bolag

  I och med sammankopplingen bildar de båda kommunernas energibolag ett gemensamt bolag, Möckeln Energi AB. Bolaget kommer endast att beröra den gemensamma fjärrvärmesatsningen och verka för båda kommunernas intressen.

  - Att ha två produktionsenheter ger en effektivare drift och i och med det kommer koldioxidutsläppen att minska avsevärt. Med det nya bolaget ska vi säkerställa att alla förutsättningar optimeras för lång tid framöver, säger Peter Lilja, vd på Degerfors Energi.

  Sammankopplingen har fått investeringsstöd via Klimatklivet från Europeiska Unionen – Next GenerationEU.

  Kontaktpersoner:

  Peter Jarl, marknadschef Karlskoga Energi & Miljö AB
  Mail peter.jarl@karlskogaenergi.se, tel 0586-750 210

  Peter Lilja, VD Degerfors Energi AB
  Mail peter.lilja@degerforsenergi.se, tel 070-484 91 99

  Ämnen

  Regioner


  Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag. Så lyder vår vision. Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med omkring 200 medarbetare – och vi spänner bågen högt. Vårt engagemang omfattar mer än att leverera energi till kommuninvånarna - vi brinner för att utveckla orten på många plan. Vi är en förenande kraft för en trygg vardag, fritid och framtid.

  Genom att hela tiden utveckla våra cirkulära affärer vill vi vara motorn som gör det möjligt för fler att leva hållbart. Våra verksamhetsområden är värme, el, ånga, biogas, biogödsel, vatten och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft.

  Karlskoga Energi & Miljö ägs av Karlskoga kommun och omsätter cirka 800 Mkr per år.


  Kontakter

  Peter Jarl

  Peter Jarl

  Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 0586-750 210

  Relaterat innehåll