Gå direkt till innehåll
Sebastian Cabander från Karlskoga Energi & Miljö och Peter Lilja från Degerfors Energi vid grävstart på Industrigatan i Degerfors.
Sebastian Cabander från Karlskoga Energi & Miljö och Peter Lilja från Degerfors Energi vid grävstart på Industrigatan i Degerfors.

Pressmeddelande -

Första spadtaget för Karlskoga och Degerfors gemensamma fjärrvärmeledning – koldioxidutsläppen kommer minska avsevärt

Under 2024 ska orternas gemensamma fjärrvärmeledning stå klar som ett led i Klimatlivsprojektet från Naturvårdsverket. Nu tas första symboliska spadtaget vid Industrigatan i Degerfors där ledningen kommer att gå.

Grävarbetet sätter igång från båda håll och nu påbörjas även avverkning av skog längs ledningssträckan. I Degerfors startar grävningen på Industrigatan i riktning mot centrum och i Karlskoga utmed Degerforsvägen/Baggängsvägen. Stora delar av ledningen kommer att förläggas i skogs- och åkermark.

Arbetet kommer innebära en del trafikstörningar i båda orterna. Inom kort påbörjas grävarbetet på Storgatan i Degerfors där trafiken då behöver ledas om.

Efter upphandling står det klart att PEAB Anläggning AB är generalentreprenör.

Bidrag från Klimatklivet

2022 togs beslut att bygga ihop fjärrvärmenäten mellan Karlskoga och Degerfors efter att en bidragsansökan beviljats från Klimatklivet som är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket och EU. Sammankopplingen kommer innebära att koldioxidutsläppen minskar med minst 3500 ton per år. Bakom projektet står Karlskoga Energi & Miljö tillsammans med Degerfors Energi AB.

Villkoret för bidraget är att allt står klart senast 31 juli 2024 och projekteringsarbetet har följt tidplanen. Nu tas första spadtaget för ledningen av de båda energibolagens representanter Sebastian Cabander och Peter Lilja.

Det nystartade bolaget Möckeln Energi kommer att förvalta den gemensamma anläggningen.

Kontaktpersoner

Sebastian Cabander, vd Karlskoga Energi & Miljö AB
Mail sebastian.cabander@karlskogaenergi.se, tel 0586-750 102

Peter Lilja, vd Degerfors Energi AB
Mail peter.lilja@degerforsenergi.se, tel 070-484 91 99

Ämnen

Regioner


Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag. Så lyder vår vision. Vi är det lokala energibolaget i Karlskoga med omkring 200 medarbetare – och vi spänner bågen högt. Vårt engagemang omfattar mer än att leverera energi till kommuninvånarna - vi brinner för att utveckla orten på många plan. Vi är en förenande kraft för en trygg vardag, fritid och framtid.

Genom att hela tiden utveckla våra cirkulära affärer vill vi vara motorn som gör det möjligt för fler att leva hållbart. Våra verksamhetsområden är värme, el, ånga, biogas, biogödsel, vatten och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft.

Karlskoga Energi & Miljö ägs av Karlskoga kommun och omsätter cirka en miljard kronor per år.


Kontakter

Peter Jarl

Peter Jarl

Presskontakt Marknadschef Marknad och kommunikation 0586-750 210

Relaterat innehåll